Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul ‘Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale în comuna Blandiana”, propus a fi amplasat în localitățile Acmariu și Blandiana , intravilan, jud Alba

AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI ALBA   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , fara studiu de evaluare a impactului asupra mediului , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale în comuna Blandiana”, propus a fi amplasat în  localitățile Acmariu și Blandiana , intravilan,  jud Alba .

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni-joi, intre orele 9-14 si vineri intre orele 9-13,  precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii/propuneri la proiectul deciziei de incadrare la adresa de e-mail : office@apmab.anpm.ro  , pana la data de 01.03.2021

Proiect decizie etapa de incadrare      [click detalii]

Data afişării anunţului pe site : 19.02.2021