Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul Infiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in comuna Cergau jud Alba., propus a fi amplasat în comuna Cergau , satele Cergau mare, Cergau Mic, Lupu, comuna Valea Lunga sat Lunca , comuna Cenade sat Gorgan intravilan si extravilan - titular Comuna Cergau

COMUNA CERGAU, titular al proiectului Infiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in comuna Cergau jud Alba - comuna Cergau sat Cergau Mare str Principala nr 126  , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare- fara evaluare impactului asupra mediului - de către APM Alba,  pentru proiectul Infiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in comuna Cergau jud Alba., propus a fi amplasat în comuna Cergau , satele Cergau mare, Cergau Mic, Lupu, comuna Valea Lunga sat Lunca , comuna Cenade sat Gorgan intravilan si extravilan.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba din loc. Alba Iulia str Lalelelor nr 7B, în zilele de luni -joi, între orele 8.30-16.00.,si vineri intre orele 8.30-13.30 precum și la următoarea adresă de internet office@apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]