Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul ,,Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale presiune redusa strazile Ingusta, Saraturii, sat Sanmiclaus, com. Sona, jud. Alba" , propus a fi amplasat : strazile Ingusta, Saraturii, sat Sanmiclaus, com. Sona, jud. Alba, titular Delgaz Grid SA

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Inlocuire conducte si bransamente gaze naturale presiune redusa strazile Ingusta, Saraturii, sat Sanmiclaus, com. Sona, jud. Alba,, , propus a fi amplasat : strazile Ingusta, Saraturii, sat Sanmiclaus, com. Sona, jud. Alba,conform cu Certificatul de Urbanism nr. 16/20.11.2020 , titular : BLAG THEODOR CATALIN, reprezentant al SC INSTGAZ SRL pentru DELGAZ GRID SA ,cu domiciliul/sediul social in municipiul Medias, strada Avram Iancu,nr. 59, jud. Sibiu.

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

 

      Data afisare anunt :   06.04.2021