Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul “ INSTALAREA TANARULUI FERMIER DOBRA CAMELIA LILIANA”, amplasat în în sat Ocoale, nr.296, comuna Garda de Sus, jud. Alba, titular: DOBRA CAMELIA LILIANA PFA

APM Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ INSTALAREA TANARULUI FERMIER DOBRA CAMELIA LILIANA, finantata cu fonduri din PLANUL STRATEGIC 2023 – 2027, Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA in cadrul interventiei DR – 30, Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, propus a fi amplasat în în sat Ocoale, nr.296, comuna Garda de Sus, jud. Alba, titular: DOBRA CAMELIA LILIANA PFA

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba. din Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B, in zilele de luni - joi, intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.05.2024.

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

Afisat 10.05.2024