Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul : ,, Lucrari de interventie in prima urgenta pentru repararea drumului DN 1 R km 70+150 – 71+610’’ propus a fi amplasat in jud. Alba,sat Horea, DN 1R, sau identificat prin plan de situatie,plan de incadrare in zona, memoriu tehnic, conform cu Certificatul de Urbanism nr.1/15.01.2019 emis de Primaria Comunei Horea, titular : DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ

APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata pentru proiectul : ,, Lucrari de interventie in prima urgenta pentru repararea drumului DN 1 R km 70+150 – 71+610’’ propus a fi amplasat in jud. Alba,sat Horea, DN 1R, sau identificat prin plan de situatie,plan de incadrare in zona, memoriu tehnic, conform cu Certificatul de Urbanism nr.1/15.01.2019 emis de Primaria Comunei Horea, titular : DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ, cu domiciliul/sediul in jud. Cluj, localitatea Cluj Napoca, str. Decebal, nr. 128,

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba .  

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afisare anunt : 09.08.2019