Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul “Modernizare drum forestier Valea Daii-Cugir, faza DALI”, titular Oras Cugir

Agenţia de Protecţie a Mediului ALBA   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  al proiectului ”Modernizare drum forestier Valea Daii-Cugir, faza DALI” , propus a fi amplasat în   localitatea Cugir , extravilan, jud. Alba”  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba - fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare drum forestier Valea Daii-Cugir, faza DALI”.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de 12 .12.2019.     

Proiect decizie etapa de incadrare     [click detalii]

 

 

 

 03.12.2019.