Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA GÂRBOVA, JUDEȚUL ALBA - Componenta 1 – MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA GÂRBOVA, JUDEȚUL ALBA, propus a fi amplasat în com. Gârbova, localitatile Gârbova, Cărpiniș, jud. Alba, titular COMUNA GÂRBOVA

APM Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA GÂRBOVA, JUDEȚUL ALBA - Componenta 1 – MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA GÂRBOVA, JUDEȚUL ALBA, propus a fi amplasat în com. Gârbova, localitatile Gârbova, Cărpiniș, jud. Alba, titular COMUNA GÂRBOVA

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 9-14,30 si vineri intre orele 9-13,00 precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 07.12.2022

Proiect decizie etapa de incadrare  [click detalii]

Data afișării anunțului pe site 28.11.2022