Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul “Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, pe drumul județean DJ 704A”, propus a fi amplasat în comuna Pianu și Săsciori, judetul Alba ” identificat prin plan de incadrare in zona, jud. Alba, titular Consiliul Judetean Alba

APM Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, pe drumul județean DJ 704A”, propus a fi amplasat în comuna Pianu și Săsciori, judetul Alba identificat prin plan de incadrare in zona, jud. Alba, titular Consiliul Judetean Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-ța I.C.Brătianu, nr.1.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 9 –14 si vineri intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de

24.10.2020.

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]
 

Data afișării anunțului pe site

 15.10.2020