Back

Anunt public depunere solicitare de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. AB 1/20.03.2013 pentru activitatea desfasurata de S.C. ROMAQUA GROUP S.A Sucursala Sebes

Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. AB 1/20.03.2013 pentru activitatea desfasurata de S.C. ROMAQUA GROUP S.A Sucursala Sebeş pe amplasamentul situat in localitatea Lancram DN 1 km 372, jud. Alba. Activitatea se  încadrează în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul:

6.4. b) (ii). Tratarea si prelucrarea, cu exceptia ambalarii exclusive, a urmatoarelor materii prime, care au fost, in prealabil prelucrate sau nu, in vederea fabricarii de produse alimentare, numai din materii prime de origine vegetala cu o capacitate de productie de peste 300 tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an.

Solicitarea de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr. AB 1/20.03.2013 se refera la o instalatie existenta.

Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita actualizarea autorizatiei integrate de mediu nr. AB 1/20.03.2013 pot fi consultate in timpul programului de lucru, la sediul APM Alba, str. Lalelelor nr.7 B, loc. Alba Iulia,  in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14.

Observatiile, sugestiile si propunerile publicului interesat se primesc in scris, la sediul APM Alba, str. Lalelelor nr. 7 B, loc. Alba Iulia, sau electronic la adresa de e-mail a APM Alba: office@apmab.anpm.ro, pana la data de 05.04.2017.

 

Documente atasate

 

20.03.2017