Back

Anunt public depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ,, Exploatarea aurului aluvionar’’propus a fi amplasat in comuna Almasu Mare, satele Almasu Mare, Nadastia, Glod,intravilan si extravilan – albia minora cursuri de apa,sau identificat prin plan de incadrare in zona, plan general de situatie cu Fisa de localizare a perimetrului de exploatare emis de O.C.P.I. Alba, memoriu tehnic” - titular GREEN DACIA RESOURCES SRL

     Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Exploatarea aurului aluvionar’’propus a fi amplasat in comuna Almasu Mare, satele Almasu Mare, Nadastia, Glod,intravilan si extravilan – albia minora cursuri de apa,sau identificat prin plan de incadrare in zona, plan general de situatie cu Fisa de localizare a perimetrului de exploatare emis de O.C.P.I. Alba, memoriu tehnic, ,conform cu Certificatul de Urbanism nr. 31/02.03. 2020,

    titular GREEN DACIA  RESOURCES  SRL reprezentata prin Dumitrescu Ioan - administrator, cu sediul în  jud. Hunedoara, municipiul Orastie, str. Eroilor, nr. F.N.,bl. A, sc. D,et. 4, ap. 55.

    Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba si la sediul in zilele de luni - joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele : 8-14 si la sediul titularului: în  jud. Hunedoara, municipiul Orastie, str. Eroilor, nr. F.N.,bl. A, sc. D,et. 4, ap. 55.

   Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba

Memoriu de prezentare   [click detalii]