Back

Anunt public depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ,, Lucrari de interventie in prima urgenta pentru repararea drumului DN 1 R km 70+150 – 71+610’’ propus a fi amplasat in jud. Alba,sat Horea, DN 1R, sau identificat prin plan de situatie,plan de incadrare in zona, memoriu tehnic, conform cu Certificatul de Urbanism nr. nr. 1/15.01.2019, titular - DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ

     Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Lucrari de interventie in prima urgenta pentru repararea drumului DN 1 R km 70+150 – 71+610’’ propus a fi amplasat in jud. Alba,sat Horea, DN 1R, sau identificat prin plan de situatie,plan de incadrare in zona, memoriu tehnic, conform cu Certificatul de Urbanism nr. nr. 1/15.01.2019, titular - DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ, cu sediul in loc. Cluj Napoca, str. Decebal, nr. 128, jud. Cluj.

    Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba si la sediul in zilele de luni - joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele : 8-14 si la sediul titularului: loc. Cluj Napoca, str. Decebal, nr. 128, jud. Cluj.

   Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba