Back

Anunt public depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul: “ Modernizare DC 62 Dupa Deal si DC 106 – Geogel, comuna Ponor, jud. Alba,, propus a fi amplasat în com. Ponor, satele Dupa Deal, Geogel, intravilan si extravilan, titular COMUNA PONOR

     Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ Modernizare DC 62 Dupa Deal si DC 106 – Geogel, comuna Ponor, jud. Alba,, propus a fi amplasat în com. Ponor, satele Dupa Deal, Geogel, intravilan si extravilan, sau identificat prin plan de incadrare in zona, planuri de situatie, memoriu tehnic, Lista cu inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ponor, cu modificarile si completarile ulterioare, poz. nr. crt. 21, 28,  

    titular COMUNA PONOR prin Petrut Bujor - primar , cu sediul/domiciliul în com. Ponor, sat Ponor, str. Principala, nr. 84,  jud. Alba.

    Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba si la sediul in zilele de luni - joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele : 8-14 si la sediul titularului: jud.Alba, com. Ponor, sat Ponor, str. Principala, nr. 84,  jud. Alba

   Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba

Memoriu de prezentare  [click detalii]

 

   Data afisarii anuntului pe site
   17.01.2023