Back

Anunt public depunere solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul:,, Modernizare infrastructura rutiera com. Ocolis, jud. Alba ” propus a fi amplasat in jud. Alba , com. Ocolis, satele : Runc – Ociovaliste intravilan si Lunca Larga – Jgheburoasa extravilan, titular Comuna Ocolis

     Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:,, Modernizare infrastructura rutiera com. Ocolis, jud. Alba ” propus a fi amplasat in jud. Alba , com. Ocolis, satele : Runc – Ociovaliste intravilan si Lunca Larga – Jgheburoasa extravilan, sau identificat prin plan de incadrare in zona,plan de amplasament si delimitare a imobilului, Extrase CF : 71363 Ocolis, nr. 72529 Ocolis , conform cu Certificatul de Urbanism nr. 3/01.08.2022,  inregistrata la APM Alba cu nr. 11377/25.10.2022,

    titular COMUNA OCOLIS prin dr. Jucan Alin Alexandru – primar, cu domiciliul in  jud. Alba ,com. Ocolis, sat Ocolis, str. Principala, nr. 152, jud. Alba , sau identificat prin plan de incadrare in zona,plan de amplasament si delimitare a imobilului, Extrase CF : 71363 Ocolis, nr. 72529 Ocolis.

    Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba si la sediul in zilele de luni - joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele : 8-14 si la sediul titularului-domiciliul in  jud. Alba ,com.

   Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba.

Memoriu de prezentare  [click detalii]

 

   Data afisarii anuntului pe site
   16.01.2023