Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Comuna Teius

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 

 

       Agenţia de Protecţie a Mediului ALBA   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul   “Reabilitare drumuri comunale şi străzi locale în localitatea Beldiu , jud. Alba”,   propus a fi amplasat în oraşul Teiuş-Beldiu , intravilan şi extravilan,  jud. Alba.

 

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul    Agenţiei de Protecţie a Mediului  Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16, vineri 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet  apmab.anpm.ro

 

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  22.04. 2014

 

Data afişării anunţului pe site
15.04.2014

Documente atasate

apm_ab-pre_dec_et_incadr-com_teius_beldiu-15_04_2014