Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar BOLOG NICOLAE

  APM Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fara evaluarea impactului pentru proiectul ,,Construire casa de vacanta’’, propus a fi amplasat în jud. Alba, com. Sugag, sat Tau - Bistra,str. Luncile Prigoanei, nr. 74/2, nr.CF 72193 Cugir, nr. cad. 363,top 6711/74/2, jud. Alba sau identificat prin extras CF,conform cu Certificatul de Urbanism nr. 17/17.04.2018 titular BOLOG NICOLAE,cu sediul în jud. Hunedoara, oras Petrila, str. Cimpa,nr. 36.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Alba din Alba Iulia, str. Lalelor, nr. 7 B, în zilele de luni- joi , între orele 8-16,vineri intre orele : 8-14, precum și la următoarea adresă de internet : office[@]apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 22.06.2019.

Proiect decizie etapa de incadrare     [click detalii]

Data afișării anunțului pe site 12.06.2019