Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar Comuna Arieseni

   Autoritatea competenta pentru protectia mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea adecvata in cadrul procedurilor  de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COM. ARIESENI ” propus a fi amplasat in com. Arieseni, satele Bubesti, Izlaz, Galbena, Arieseni jud. Alba, titular Comuna Arieseni.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 și vineri între orle 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data  de  05.01.2018.

Proiect decizie etapa de incadrare     [click detalii]

Data afisarii anuntului pe site
28.12.2017