Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar Comuna Bistra

   APM Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluare impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul                 ”Extindere alimentare cu apa potabila in satele Cretesti si Lunca Larga com Bistra”,  propus a fi amplasat în Jud. Alba, loc. Bistra satele Cretesti si Lunca Larga , titular com. Bistra,

   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro.

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

Data afisarii : 17.03.2017