Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar Comuna Daia Romana

Agenţia de Protecţie a Mediului ALBA   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  al proiectului Reabilitare drum comunal DC306 Ciugud – Daia Romana anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba - fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Reabilitare drum comunal DC306 Ciugud – Daia Romana propus a fi amplasat în comuna Daia Romana, jud. Alba.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15.02.2019.     

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]