Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar Comuna Girbova

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul : ,, STUDIU DE FEZABILITATE – INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOC. GARBOVA” , propus a fi amplasat in jud. Alba,com. Garbova, loc. Garbova, intravilan si extravilan, sau identificat prin planuri generale de situatie, memoriu justificativ, conform cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 11/31.01.2018 emis de Consiliul Judetean Alba” , titular : COMUNA GIRBOVA prin SC PROINSTAL SRL reprezentata de domnul Putan Mihail, cu sediul social in jud. Alba, loc. Alba Iulia, str. Targului, nr.10.

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  . 

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

    Data afisarii anuntului pe site: 31.05.2018