Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar Comuna Ighiu

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul :  ,, Modernizare strazi si drum vicinal in localitatea Ighiu, com. Ighiu, jud. Alba” , propus a fi amplasat in jud. Alba,comuna Ighiu, sat Ighiu, intravilan si extravilan sau identificat prin plan de incadrare in zona, plan de situatie, Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ighiu; Oferta de donatie nr.8154/04.08.2017,conform cu Certificatul de Urbanism nr. 178/21.08.2017,  titular :  COMUNA IGHIU prin RUSU TRAIAN primar, cu sediul/domiciliul in jud. Alba, com. Ighiu, sat Ighiu,str. Principala, nr.56,   

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

    Data afisarii anuntului pe site: 13.09.2017