Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar Comuna Metes

Agentia pentru Protectia Mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  „Modernizare drumuri comunale in com Metes – Faza III amplasat în com Metes, satele Presaca, Valeni, Metes, Tauti, Ampoita, judetul Alba, titular Com. Metes.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 20.09.2017

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afisarii anuntului pe site
13.09.2017