Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar COMUNA MIRASLAU

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul:,, Modernizare infrastructura rutiera in com. Miraslau, jud. Alba’’ propus a fi amplasat in jud. Alba,com. Miraslau,satele Miraslau, Decea, Lopadea Veche, Cicau, Ormenis, intravilan si extravilan,sau identificat prin planuri generale de situatie,planuri de incadrare in zona, HG nr. 974/2002- Anexa nr. 47,Anexe la HCL al Comunei Miraslau nr. 23/2015, 28/2017, 35/2017, memoriu tehnic,conform cu Certificatul de Urbanism nr.120/25.07.2019 ,emis de Consiliul Judetean Alba , titular : COMUNA MIRASLAU, reprezentata de domnul Alexandru Liviu Gigel - primar, cu domiciliul/sediul in jud. Alba, com. Miraslau,sat Miraslau,str. Principala, nr. 283.

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

Proiect decizie etapa de incadrare     [click detalii]

      Data afisare anunt : 03.10.2019