Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar Comuna Poana Vadului

Agentia pentru Protectia Mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare drum communal DC 137, comuna Poiana Vadului, județul Alba”, propus a fi amplasat in loc. Com. Poiana Vadului, satele Păstești și Făgetu de Sus, intravilan si extravilan,  Jud. Alba, titular Com Poana Vadului

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 20.06.2018

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]

Data afisarii anuntului pe site
12.06.2018