Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar Comuna Ponor

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul :  ,, Pietruire drum comunal DC 106 – Valea Bucurului- Geogel’’ , amplasament : com. Ponor, satele Valea Bucurului, Geogel, intravilan si extravilan, jud. Alba, sau identificat prin plan general de situatie, plan de incadrare in zona, HCL al Comunei Ponor nr. 18/2013 Anexa 1 , memoriu tehnic,conform cu Certificatul de Urbanism nr. 236/05.10.2017  , titular COMUNA PONOR prin Petrut Bujor - primar, cu domiciliul/sediul in jud. Alba, com. Ponor, sat Ponor, str. Principala,nr. 84,  

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]