Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar Comuna Săliște

Agentia pentru Protectia Mediului Alba, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE REȚELE DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE TĂRTĂRIA ȘI SĂLIȘTE, COMUNA SĂLIȘTE, JUDEȚUL ALBA, propus a fi amplasat în Jud.Alba, Com.Săliște, intravilan și extravilan, satele Tărtăria și Săliște, titular Comuna Săliște

 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.03.2019.

Proiect decizie etapa de incadrare     [click detalii]

Data afișării anunțului pe site 11.03.2019