Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar Comuna Spring

Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Retea de alimentare cu apa potabila in satele Spring si Vingard, com Spring, jud. Alba”, propus a fi amplasat in loc. Spring si Vingard, com Spring, Jud. Alba, titular Com Spring

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 04.01.2019

Proiect decizie etapa de incadrare  [click detalii]

Data afisarii anuntului pe site
27.12.2018