Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar Comuna Unirea

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul :  ,, proiectul ,,Construire retea de apa uzata in localitatile Dumbrava si Mahaceni, com. Unirea, jud. Alba’’, propus a fi amplasat in com. Unirea, satele Dumbrava , Mahaceni, intravilan si extravilan, sau identificat prin planuri de incadrare in zona, planuri de situatie, memoriu tehnic, HG 974/2002 Anexa nr. 73 – Lista inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Unirea cu modificarile si completarile ulterioare, conform cu Certificatul de Urbanism nr.180/22.08.2017 emis de Consiliul Judetean Alba ,  titular : COMUNA UNIREA prin Alba Gheorghe – primar, cu domiciliul/sediul in jud. Alba, comuna Unirea, sat Unirea, str. Muresului, nr. 597,

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

     Data afisare anunt : 09.03.2018