Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar Consiliul Judetean Alba

Agentia pentru Protectia Mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  Modernizare drum județean DJ 107 A: Alba Iulia- Pârâu lui Mihai – Vurpăr – Câmpu Goblii – Dealu Ferului – Mereteu – Blandiana – Sărăcsău – Limita Județului Hunedoara”, propus a fi amplasat intravilanul și extravilanul comunei Vințu de Jos (sat Pârâu lui Mihai) extravilan municipiul Alba Iulia (loc. Pîclișa), jud. Alba, titular Consiliul Județean Alba. 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 17.03.2018

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]

Data afisarii anuntului pe site
09.03.2018