Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar Cotofrea Alexandru

APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN LOCUINTA IN PENSIUNE TURISTICA CU EXTINDERE” propus a fi amplasat în jud. Alba, Loc. Alba Iulia, str. Pacii nr.11, titular Cotofrea Alexandru.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  15.11.2017.

Proiect decizie etapa de incadrare     [click detalii]