Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar DUROI ANDREI CĂTĂLIN

Agenția pentru Protecția Mediului  Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  “CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”,  propus a fi amplasat în localitatea Blaj, str.Eftimie Murgu, fn., jud.Alba, titular DUROI ANDREI CĂTĂLIN.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, în zilele de luni-joi între orele 8-16,30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet:  apmab.anpm.ro.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare până la data de 15.08.2018

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afisarii anuntului pe site
08.08.2018