Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar GHEORGHESCU IOAN

Agenţia de Protecţie a Mediului ALBA   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  al proiectului Construire carmangerie anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba - fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire carmangerie”, propus a fi amplasat în localitatea  Sebeș, intravilan, FN, jud. Alba, titular GHEORGHESCU IOAN .

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de             .03.2019.     

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]