Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar KISS CSABA GABOR

         APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea adecvata, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  si de evaluare adecvata, pentru proiectul: “Construire casa de vacanta” propus a fi amplasat in com. Livezile, sat Valisoara,nr. 198, jud. Alba, Extras CF 70795 Livezile, nr. top. 920/2” ,titular : de KISS CSABA GABOR  ,cu domiciliul in jud. Cluj, loc. Cluj Napoca, Metes, str. Moldoveanu, nr. 2,et. 2,ap. 10,

   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-vineri, intre orele 8 –17, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro si la sediul titularului. 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, respectiv pana la data de 14.08.2018.

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]