Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar MUNICIPIUL ALBA IULIA prin SC APA CTTA SA

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul : proiectul ,, Extindere retea de canalizare menajera si racorduri ‘’ strada Modena,din municipiul Alba Iulia, jud. Alba, sau identificat prin plan de situatie,  conform cu Certificatul de Urbanism nr. 729/14.05.2018 emis de Primaria Municipiului Alba Iulia ,  

  titular : MUNICIPIUL ALBA IULIA prin SC APA CTTA SA, cu domiciliul/sediul in jud. Alba, municipiul Alba Iulia, str. Vasile Goldis, nr. 3,,

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]

     Data afisare anunt : 05.09.2018