Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar Orasul Zlatna

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “  CONSTRUCTIE PENTRU AMENAJAREA RAULUI AMPOI SI AFLUENTILOR SAI IN ZONA ORASULUI  ZLATNA, JUD. ALBA ” propus a fi amplasat în jud. Alba, oras Zlatna, satele Patrinjeni, Suseni, Podul lui Paul, Valea Mica, Galati, Fenes, Viltori, identificat prin  Studiu de fezabilitate 60006 actualizat in 2017,  titular    ORASUL ZLATNA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  21.11.2017.

Proiect decizie etapa de incadrare     [click detalii]

 Data afișării anunțului  pe site
 14.11.2017