Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Agentia pentru Protectia Mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Reabilitare și extindere rețea apă și canalizare – str.Mihail Kogalniceanu, Liceului, Cireșului și G. Vieru”, propus a fi amplasat în Alba Iulia, str.Mihail Kogalniceanu, Liceului, Cireșului și G.Vieru, jud.Alba, titular  PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA. 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 13.11.2018

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]

Data afisarii anuntului pe site
06.11.2018