Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar S.C. ALGABETH COM SRL S.R.L.

   APM Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluare impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul                  Construire birouri, showroom, hala depozitare, platforme betonate si imprejmuire”,  propus a fi amplasat în Jud. Alba, loc. Sebes – lancram DN1 f.n. identificat prin plan de situatie si plan de incadrare in zona, titular S.C. ALGABETH COM SRL S.R.L.,

   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro.

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  19.05.2017.

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

Data afisarii : 11.052017