Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar SC APA CTTA SA ALBA pentru Comuna Sasciori

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata pentru proiectul ,, Alimentarea cu apa a localitatii Capalna, com. Sasciori,jud. Alba” , amplasament:comuna Calnic, sat Deal,comuna Sasciori, sat Capalna,intravilan si extravilan, jud. Alba, sau identificat prin planuri generale de situtie ,plan de incadrare in zona ,extras CF nr. 72834 Sasciori , nr. top. 308/8, HCL Sasciori nr. 58/16.07.2018 privind parcelarea imobilului inscris in CF nr.72834 Sasciori, titular SC APA CTTA SA ALBA reprezentata prin domnul Bardan Cornel Stefan- director general , pentru COMUNA SASCIORI ,cu sediul in jud. Alba,loc. Alba Iulia ,str. V. Goldis, nr. 3.

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

Proiect decizie etapa de incadrare     [click detalii]

Data afisare anunt : 31.10.2018