Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC BIA & GOGU SRL

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Construire spalatorie auto si vulcanizare ”  propus a fi amplasat în jud. Alba, localitatea Ocna Mures, str. Gen. I. Dragalina, nr. 58, titular SC BIA & GOGU SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  14.03.2018.

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

 Data afișării anunțului  pe site
 07.03.2018