Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC CUPRU MIN SA

    A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ” Inchidere suplimentara a fostei galerii de evacuare sonde inverse pentru o mai buna siguranta in functionare Iaz  Valea Sesei” propus a fi amplasat in com Lupsa, jud., titular: SC CUPRU MIN SA

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA. din mun. Alba Iulia,  str. Lalelelor nr. 7 B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,  si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http:// apmab.anpm.ro.

    Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 18.08.2017.  

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

   Data afisarii anuntului pe site: 11.08.2017