Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC DELGAZ GRID SA

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Înlocuire conducta si bransamente gaze naturale  presiune redusa ” propus a fi amplasat în jud. Alba,  localitatea Alba Iulia, str. Paraului, titular  DELGAZ GRID SA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  03.01.2018

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]

 Data afișării anunțului  pe site
 27.12.2017