Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC ECOREC ALBA SRL

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul :  ,, proiectul ,,Construire hala industriala, birouri si imprejmuire’’, propus a fi amplasat in loc. Alba Iulia, str. Sebesului,nr. 5, sau identificat prin plan de situatie, extras CF, conform cu Certificatul de Urbanism nr.10/08.01.2018 emis de Primaria Municipiului Alba Iulia, ,  titular : SC ECOREC ALBA SRL, cu domiciliul/sediul in jud. Alba, localitatea Alba Iulia, str. Regimentul V Vanatori, nr. 45.

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

     Data afisare anunt : 09.03.2018