Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar SC ELIS AGREGATE SRL

Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare- fara evaluare impactului asupra mediului , pentru proiectul ,,Extindere perimetru de exploatare si scoatere definitiva din fond forestier” cariera Jidovu oras Zlatna , propus a fi amplasat în com Zlatna , sat Patranjeni identificat prin plan de situatie si plan de incadrare in zona, CF nr 70210, CF nr 71508, CF nr 70201 identificat prin plan de situatie si plan de incadrare in zona titular SC ELIS AGREGATE SRL

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba din loc. Alba Iulia str Lalelelor nr 7B, în zilele de luni -joi, între orele 8.30-16.00.,si vineri intre orele 8.30-13.30 precum și la următoarea adresă de internet office@apmab.anpm.ro

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de . 18.09.2019 .

Proiect decizzie etapa  de incadrare   [click detalii]

Data afișării anunțului pe site 09.09.2019