Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC KRONOSPAN SEBES SA

            A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul “Extindere linie productie rasini pulbere”, propus a fi amplasat in loc. Sebes str. Mihail Kogalniceanu nr. 59, jud. Alba, titular: SC KRONOSPAN SEBES SA.

            Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA. din mun. Alba Iulia,  str. Lalelelor nr. 7 B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http:// apmab.anpm.ro.

            Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 20.07.2017.  

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

   Data afisarii anuntului pe site: 13.07.2017