Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC MARCAT STEEL SRL

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul :  ,, Construire hala productie confectii metalice si construire locuinta individuala’’ , amplasament loc. Vintu de Jos, str. Alba Iulia, nr. 5, jud. Alba,sau identificat prin plan de incadrare in zona, plan de amplasament si delimitare a terenului, extras CF nr. 79079, nr. cad. 79079 – comuna Vintu de Jos, conform cu Certificatul de Urbanism nr. 77/19.09.2016,   ,  titular : MIRCEA  MARIUS, reprezentant al SC MARCAT STEEL SRL,cu domiciliul in jud. Alba, com. Vintu de Jos, str. Tiglariei, nr. 16,

   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  . 

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

     Data afisarii anuntului pe site: 12.07.2017