Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC MART VET SRL

 

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Extindere pe verticala si orizontala, schimb partial de destinatie  din circumscriptie sanitar veterinara in spatii de cazare turistica ( Etaj I si II, cate 4 camere / nivel ) ”  propus a fi amplasat în jud. Alba, localitatea Alba Iulia, str. Calea Motilor, nr. 108,  titular    SC MART VET SRL.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  17.04.2017.  

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

 Data afișării anunțului  pe site
 12.04.2017