Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar SC NEW SAND SRL

APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul : ,, Exploatare nisip cu refacerea mediului’’, amplasament: jud. Alba,com. Unirea,sat Mahaceni,extravilan,CF 71721, nr. cad. 71721, plan de situatie vizat OCPI, plan de incadrare in zona, conform cu Certificatul de Urbanism nr. 233/21.12.2016 , titular : SC NEW SAND SRL , cu sediul/domiciliul in jud. Cluj, municipiul Cluj Napoca ,str. Artarului,nr. 1, ap. 3,

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba .

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

Data afisarii anuntului pe site: 17.03.2017