Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC PARPANGHEL SRL

APM Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare a proiectului – fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea adecvata, pentru proiectul Construire hala de productie si depozitare de 800 mp., in loc. Sebeș, str. Fântânele, nr.51 E, jud. Alba jud. Alba, titular SC PARPANGHEL SRL

   1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din Alba Iulia str. Lalelelor, nr. 7B in zilele de luni - joi intre orele 8 – 16 si vineri 8 - 14, precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 24 .05.2017

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]