Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC PORTOS GEMINA SRL

APM Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare a proiectului – fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea adecvata, pentru proiectul Construire pensiune și împrejmuire in loc. Alba Iulia, str. Viilor , nr. 41, jud. Alba jud. Alba, titular SC PORTOS GEMINA SRL

   1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba din Alba Iulia str. Lalelelor, nr. 7B in zilele de luni - joi intre orele 8 – 16 si vineri 8 - 14, precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 24 .05.2017

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]