Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC RAPID AGREGATE SRL

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul :  ,, Exploatare nisip si pietris din terasa si refacerea mediului” , amplasament : com. Lunca Muresului,sat Lunca Muresului,extravilan,nr. CF 70620 Lunca Muresului,nr. parcela 413/23, jud. Alba, sau identificat prin planuri de situtie, plan de situatie vizat OCPI, plan de incadrare in zona, extras CF, conform cu Certificatul de Urbanism nr. 288/18.12.2017  emis de Consiliul Judetean Alba ,

     titular de  SC RAPID AGREGATE SRL reprezentata de Georgiu Ioan, cu domiciliul/sediul in jud. Alba, comuna Lunca Muresului, sat Lunca Muresului, nr. 256,

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data publicarii pe site : 14.03.2018