Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar SC RIUL MARE SRL

APM Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea adecvata, in cadrul procedurii de evaluare adecvata, pentru proiectul Construire baza agrement” propus a fi amplasat in sat Fata f.n. com. Albac, titular SC RIUL MARE SRL .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8 –16, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.   

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 24.05.2017.

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

 Data afisarii anuntului pe site
17.05.2017